ජනපතිවරණය නොවැම්බර් 16 - ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ - නාම යෝජනා භාර ගැනීම ඔක්තෝම්බර් 7

Wednesday, 18 September 2019 - 20:23

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+16+-+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A+-+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+7
ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය සහ නාමයෝජනා කැඳවීමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය අද පස්වරුවේ නිකුත් කෙරුණා.

ඒ අනුව, ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවැත්වෙනු ඇති.

ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය අද රාත්‍රී රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් නිකුත් කළා.

ඒ, 1981 අංක 15 දරණ ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ පනතේ දෙවන වගන්තිය යටතේ වූ නිමයට අනුවයි.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණයට අදාළ නාමයෝජනා කැඳවීම ඔක්තෝබර් මස 7 වැනිදා සිදුකිරීමට නියමිතයි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ එදින පෙරවරු 9 සිට පෙරවරු 11 දක්වා කාලය තුළ නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකි බවයි.

එම නාමයෝජනාවලට අදාළව විරෝධතා භාර ගැනීමේ කාලසීමාවක්ද ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර, නාමයෝජනා භාරදෙන ඔක්තෝබර් මස 7 වැනිදා පෙරවරු 9 සිට පෙරවරු 11.30 දක්වා ඒ සඳහා කාලය ලබාදී තිබෙනවා.

මේ අතර, ජනාධිපතිවරණයේ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා හෙට සිට ඔක්තෝබර් 6 වැනිදා මධ්‍යහ්න 12 දක්වා කාලය ලබාදී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළා.