ඉතාලිය සහ ප්‍රංශය අතර නව ගිවිසුමක්

Thursday, 19 September 2019 - 7:46

%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
යුරෝපයට පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයන් සම්බන්ධයෙන් ඉතාලිය සහ ප්‍රංශය නව ගිවිසුමකට එළඹ තිබෙනවා.

ඒ අනුව සංක්‍රමණිකයන් නිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව යුරෝපීය රටවලට යැවීමට මෙම ගිවිසුම මගින් ඉඩ සැළසෙනු ඇති.

පසුගිය කාලසීමාව තුළ සංක්‍රමණිකයන් සම්බන්ධව නිසි ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් යුරෝපීය රටවල් අතර අර්බුදකාරී තත්ත්වයක්ද හටගත්තා.