පොලිස් නිලධාරීන් 5824 කට උසස්වීම්

Thursday, 19 September 2019 - 8:30

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+5824+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A
දීර්ඝකාලීනව උසස්වීම් නොලැබූ පොලිස් නිලධාරීන් 31,000 කට ජනපති උපදෙස් පරිදි උසස්වීම් ලබාදීම සඳහා කටයුතු කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව මේ වනවිටත් ජාතික පොලිස් කොමිසම, වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිසම හා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතනවල අනුමැතියද ඊට හිමිව තිබෙනවා.

පොලිස් නිලධාරීන් 5824 දෙනෙකුට පළමු වටයේදී උසස්විම් ලබාදීමටත් තීරණය වී ඇත්තේ.