මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

Thursday, 19 September 2019 - 12:44

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සංශෝධන සහිතව සම්මත වුණා.

මීට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේදී අවස්ථා දෙකකදී මෙම පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ලක් කර, ඡන්ද විමසීමට සූදානම් වුව ද ඊට අවස්ථාව හිමි නොවූයේ විපක්ෂයේ විරෝධතා මැදයි.

අනතුරුව, අද එහි සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කෙරුණු අතර, පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වන වගන්තිය සඳහා බිමල් රත්නායක, දිනේෂ් ගුණවර්ධන සහ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත යන මන්ත්‍රීවරුන් සංශෝධන ඉදිරිපත් කළා.

කෙසේ වෙතත් එම සංශෝධනවලට ආණ්ඩුව එකඟත්වය පළ නොකිරීම නිසා තුන්වන වගන්තියට පැවති ඡන්ද විමසීමේදී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 37 ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 72 ක් ලැබී තිබුණා.

අනතුරුව කාරක සභා අවස්ථාවේදී අනෙකුත් සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු තුන්වන වර කියවීමේ අවස්ථාවේදීයි මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව සම්මත වුණේ.