ජනාධිපතිවරණයට ලකුණ ගැටළුව නිරාකරණය කළ යුතුයි

Thursday, 19 September 2019 - 13:09

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ලකුණ පිළිබඳ ගැටළුව නිරාකරණය නොවන්නේ නම් නිදහස් පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විය හැකි බව එම පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක පවසනවා.  

එම පක්ෂ මූලස්ථානයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.