ජනාධිතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබියදි සිදුකරන බඳවාගැනීම් ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය

Thursday, 19 September 2019 - 13:16

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA
ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබියදී මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් ආණ්ඩුව නව බදවා ගැනීම් සිදු කරමින් පවතින බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන අද පාර්ලිමේන්තුවේදී චෝදනා කළා.

එහිදී මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දුන්නේ අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම්ට අයත් ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලයට අද දිනයේ පත්වීම් ලබාදීම සිදුවන බවයි.

මන්ත්‍රීවරයා එම ප්‍රකාශයත් සමඟ ඊට විෂය භාර අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම්, කතානායක කරූ ජයසූරිය, අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සහ සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලද මැදිහත් වුණා.

මේ අතර වාචික පිලිතුරු අපේක්ෂාවෙන් ප්‍රශ්ණ යොමු කරන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර සිදුකළ ආමන්ත්‍රණයකට කතානායකවරයා අවවාද කරනු ලැබුවා.