සත්‍යග්‍රහයේ නිරත ආබාධිත රණවිරුවෙකු විදුලි කණුවක නැගී විරෝධතාවක

Thursday, 19 September 2019 - 14:10

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AD+%E0%B6%86%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
කොටුව දුම්රියපොල ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයක නිරත වන ආබාධිත රණවිරුවෙකු ඒ ආසන්නයේ පිහිටි විදුලි පහන් කණුවක නැග විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මේ අතර, සත්‍යග්‍රහයේ නිරත වන රණවිරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික බලවේගයේ සභාපති යූ.ඩී. වසන්ත ඇතුළු පිරිසක් මේ වනවිට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවක් සඳහා එක්ව සිටින බවද වාර්තා වනවා.