විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම ඇරඹේ

Thursday, 19 September 2019 - 15:53

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වනවිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ආරම්භ වී තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම කැඳවා තිබුණා.

මේ අතර, මෙම විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට පෙර අරලියගහ මන්දිරයේ ද කැබිනට් ඇමතිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා.