දුම්රිය සේවකයින් තවමත් අකුරට වැඩ

Friday, 20 September 2019 - 7:37

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9
දුම්රිය සේවකයින් ඊයේ මැදියම් රැයේ සිට අකුරට වැඩ කිරිමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් අරම්භ කළා.

ඊට දුම්රිය නියාමක, ස්ථානාධිපතිවරුන් ඇතුළු දුම්රිය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් එක්ව සිටිනවා.

වේග සීමා ඇතුළු දුම්රිය වෘත්තීය ගැටළු මුල් කරගනිමිනුයි ඔවුන් මෙම අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කර ඇත්තේ.

ඒ සඳහා විසඳුමක් නොලැබුනහොත් එළැඹෙන 24 වැනිදා වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කරන බව දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු සංගමයේ ලේකම් ඉන්දික දොඩංගොඩ කියා සිටියා.