මුම්බායි නගරයේ හඳුනා නොගත් දුර්ගන්ධයක්

Friday, 20 September 2019 - 7:42

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දියාවේ වාණිජ අගනගරය වන මුම්බායි නුවර ප්‍රදේශ ගණනාවකින් හඳුනා නොගත් දුර්ගන්ධයක් ඇතිවීම පිළිබඳව විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ වී තිබෙනවා.

ඉන්දීය මාධ්‍ය සඳහන් කළේ ඊයේ රාත්‍රී 10ට පමණ මෙම දුර්ගන්ධය පැතිරීම ආරම්භ වූ බවයි.

ඒ පිළිබදව මුම්බායි නගරවාසීන් බලධාරීන් දැනුවත් කර ඇති අතර, නගරය තදාසන්නයේ පිහිටි රසායනික කම්හලකින් කාන්දුවක් සිදුවී ඇත්ද යන්න එහිදී සොයා බලන ප්‍රධාන කරුණක්.

මෙම හඳුනානොගත් දුර්ගන්ධය නගරයේ ගෑස් නළ මාර්ගවල කාන්දුවක් ද යන්න සොයා බැලෙන තවත් කරුණක් වන අතර, ඒ සඳහා ගිනි නිවන රථ  මුම්බායි නගරය පුරා යොදවා තිබෙනවා.