අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වලට නොවැම්බර් මාසයේ සිට රුපියල් 6000 ක අතුරු දීමනාවක්

Friday, 20 September 2019 - 16:36

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+6000+%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නොවැම්බර් මාසයේ සිට අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වලට රුපියල් 6000 ක අතුරු දීමනාවක් ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පොලිස් සේවයේ යෙදී සිටියදී අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ද මෙම දීමනාව ලබා ගත හැකියි.

තම පවුලේ සාමාජිකයෙකු අතුරුදන්වූ බවට ප්‍රවාස සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන පවුල්වලට මෙම අතුරු සහන ගෙවීමට නියමිත බව සඳහන්.