ආබාධිත රණවිරුවන් 24 ගැන බලාපොරොත්තුවෙන්

Saturday, 21 September 2019 - 12:41

%E0%B6%86%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+24+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ලබන 24 වන දා රැස්වන කැබිනට් මණ්ඩලය පිළිබඳව ආබාධිත රණවිරුවන් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින බව කොළඹ - කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයේ නිරත රණවිරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික බලවේගයේ සභාපති යූ.ඩි. වසන්ත පවසනවා.

සත්‍යග්‍රහය අද 12 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි.

ක්‍රියාන්විතයේදී මියගිය රණවිරුවන්ගේ යැපෙන්නන්ට සහ ආබාධිත රණවිරුවන්ට දිවි ඇතිතෙක් වැටුප් ඉල්ලා රණවිරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික බලවේගය පසුගිය 11 වන දා මෙම සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කරනු ලැබුවා.