මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය ඉහළට

Sunday, 22 September 2019 - 15:12

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ඉදිරි පැය 24 තුළ දිවයිනට නිරිත සහ දකුණු දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 70ත් දක්වා ඉහළ යාමේ හැකියාවක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එමෙන්ම, ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අවස්ථාවල එම මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 80 දක්වා තාවකාලිකව ඉහළ යාමේ හැකියාවක් පවතින අතර, මුහුදු ප්‍රදේශ ද රළු විය හැකියි.

මේ අතර, අධික වැසි හේතුවෙන් කඹුරුපිටිය - මුලටියන ප්‍රධාන මාර්ගය මාකඳුර ප්‍රදේශයෙන් යට වී තිබෙනවා.