හොංකොං සාප්පු සංකීර්ණයක් තුළ උද්ඝෝෂණය කළ පිරිසකට කඳුළු ගෑස්

Sunday, 22 September 2019 - 17:07

%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A
හොංකොංහි සාප්පු සංකීර්ණයක් තුළ විරෝධතාවයේ නිරත වූ පිරිසක් විසුරුවා හැරීම සඳහා පොලිසිය කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

මොවුන් මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත වන්නේ හොංකොං හි ස්වාධීනත්වය රැකීමට චීනයට බල කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්.