කැසිනෝ ආයතනවලට පැනවූ මිලියන 4000ක බද්ද, කොටස් වශයෙන් ගෙවීම ගැන පරීක්ෂණ

Monday, 23 September 2019 - 7:06

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9D+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+4000%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB
කැසිනෝ ආයතනවලට රජය පැනවූ රුපියල් මිලියන 4000ක බද්ද කොටස් වශයෙන් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්වරයාගෙන් වාර්තාවක් කැඳවා තිබෙනවා.

සතියක් තුළ අදාළ වාර්තාව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවයි එම කාරක සභාවේ සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස සඳහන් කළේ.

මෙරට පවතින කැසිනෝ ආයතනවලින් එකවර අය කර ගැනීම සඳහා 2015 අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 4000ක බද්දක් පනවනු ලැබුවා.

කෙසේ වෙතත්, අදාළ කැසිනෝ ආයතන එම බදු මුදල එකවර ගෙවිය යුතු වුවත්, ඔවුන් කාර්තුවකට රුපියල් මිලියන 25, 15, වශයෙන් තම කැමැත්ත පරිදි ගෙවා දමමින් සිටින බවයි විගනකාධිපතිවරයා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවට වාර්තා කර ඇත්තේ.

මෙරට තුළ වර්තමානයේ කැසිනෝ ආයතන 4ක් ක්‍රියාත්මක අතර, 2015 වසරේ සිට ගත වූ වසර 4කට ආසන්න කාලය තුළ එම සියළු කැසිනෝ ආයතන රජයට ගෙවා ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 1500කටත් වඩා අඩු බදු මුදලක් බවයි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී අනාවරණ වුණේ.

ඒ අනුව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්වරයාගෙන් ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් කැදවා ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.