මගීන් නොමැතිව පාකිස්ථාන යානා 46 ක් ගුවන් ගතවෙයි

Monday, 23 September 2019 - 8:47

%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F+46+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාකිස්ථාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවයට අයත් යානා 46 ක් කිසිදු මගියෙකු නොමැතිව ගමන් කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණ වී තිබෙනවා.

2016 - 2017 අතර කාලය තුළ පාකිස්ථාන ගුවන් සේවයට අයත් යානා 46 ක් මෙලෙස ඉස්ලාමාද් සිට මගීන් නොමැතිව ගුවන්ගත වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ.

මේ හේතුවෙන් එරට ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවයට පාකිස්ථාන රුපියල් මිලියන 180 ක පාඩුවක් සිදුව තිබෙනවා.