ගිං ගඟ, බද්දේගමින් පිටාර ගලයි

Monday, 23 September 2019 - 10:32

%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%82+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%2C+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ ගිං ගඟ, පිටාර ගැලීමේ තත්ත්වයක් වාර්තාවනවා.

ඒ අනුව ගිං ගඟ, බද්දේගම ප්‍රදේශයෙන් පිටාර ගැලීමක් වාර්තාවන බවයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ ඉන්දුක වික්‍රමසිංහ සඳහන් කළේ.