දිස්ත්‍රික්ක 3 කට නායයෑම් අවදානම්

Monday, 23 September 2019 - 12:57

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+3+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් කළුතර, කෑගල්ල සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවලට නායයෑම් අවදානම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නිවේදනය කළේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත, බුලත්සිංහල, දොඩංගොඩ, ඉංගිරිය, මතුගම, පාලින්ද නුවර මෙන්ම වළල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට මෙලෙස නායයෑම් අවදානම පවතින බවයි.

එමෙන්ම කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සඳහාත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්පිටිය, ඉමදූව, නාගොඩ, නෙළුව, නියාගම, තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සඳහාත් මෙලෙස නායයෑම් අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.