වැසි නොතකමින් රණවිරුවන් 14 වන දිනටත් සත්‍යග්‍රහයේ

Tuesday, 24 September 2019 - 7:03

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+14+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%9A
අධික වැසි නොතකමින් විශ්‍රාමික ආබාධිත රණවිරුවන් 14 වන දිනටත් කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයේ නිරත වනවා.

මේ අතර, රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයකට ඇතුළුවීම වළක්වමින් අධිකරණය ලබාදී ඇති වාරණ නියෝගයේ පවතින තාක්ෂණික ගැටළු නිවැරදි කරන ලෙස ඉල්ලමින් විශ්‍රාමික ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසක් අධිකරණ සේවා කොමිසමට ගොස් ඊයේ පැමිණිල්ලක් ද ඉදිරිපත් කළා.