ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ජන්දය ඔක්තෝම්බර් 30 -31

Tuesday, 24 September 2019 - 10:58

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+30+-31
ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ජන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට ලබන මස 30 සහ 31 දෙදින ලබාදී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කළා.

එමෙන්ම, පොලීසියේ සහ මැතිවරණ කාර්යාලවල නිලධාරීන්ට නොවැම්බර් මස 01 වනදා තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කළ හැකි බවයි එම කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශකයෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී කියා සියේ.

මෙම අවස්ථා දෙකේදීම තැපෑලෙන් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට නොහැකි වන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට නොවැම්බර් මස 07 වනදා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට පැමිණ ඡන්දය සලකුණු කළ හැකි බවද ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

ජනාධිපතිවරණයට අදාලව තැපෑලෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය සේවකයින්ට ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට මේ වනවිට අවස්ථාව පවතින අතර, එම කාලය මේ මස 30 වනදායි අවසන් වීමට නියමිතයි.