කිරි පිටි මිල අද සිට ඉහලට

Tuesday, 24 September 2019 - 11:33

%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B6%A7
ආනයනික කිරිපිටි මිල ඉහළ දැමීමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය කිරිපිටි සමාගම් වෙත අවසර ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද සිට ග්‍රෑම් 400යේ කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 20කින් සහ කිලෝග්‍රෑමයක කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 50කින් ඉහළ දමන බවයි කිරිපිටි සමාගමක උසස් නිලධාරියෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ.

ජීවන වියදම් කමිටුවේ නිර්දේශය මත පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය මෙම මිල වැඩි කිරීම සිදුකර තිබෙනවා.