හදිසි ආපදා දැනුම්දීමට පොලීසියෙන් දුරකථන අංක දෙකක්

Tuesday, 24 September 2019 - 16:15

%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ආපදා තත්ත්වයන්ට මුහුණදීම සඳහා පොලිස් ජීවිතාරක්ෂක හා ආපදා සහන නිලධාරීන් 150 දෙනෙකු කළුතර, ගාල්ල සහ මාතර පොලිස් කොට්ඨාශ වෙත යොමුකර තිබෙනවා.

ඊට අමතරව කිමිදුම් පුහුණුව ලැබූ නිලධාරීන් 50 ක්ද අවශ්‍ය ස්ථාන වෙත යොමුකිරීමට පොලිස් නාවික කොට්ඨාශය සූදානම්ව සිටින බවයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම එම කොට්ඨාශය සතු යාත්‍රා 50 ක් සහ ඔරු 35ක්ද ආපදා තත්ත්වයන් පවතින ප්‍රදේශවලට යොමුකර තිබෙනවා.

එසේම ආපදාවකදී 011 2 587 229 සහ 011 2 454 576 යන පොලිස් පරිසර නාවික ආපදා කළමණාකරණ දිසාවේ දුරකථන අංක වෙත දැනුම්දිය හැකි බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළා.