නාවික හමුදා සෝදිසි මෙහෙයුමක් අතරතුර බීඩි කොළ තොගයක් සොයාගැනේ

Tuesday, 24 September 2019 - 16:17

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A
කච්චතිව් දූපතට උතුරු දෙසින් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේ නාවික හමුදාව සිදුකළ සෝදිසි මෙහෙයුමක් අතරතුර බීඩිකොළ කිලෝග්‍රෑම් 65 ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ පාර්සල් කිහිපයක් පරීක්ෂා කිරීමේදියි මෙම බීඩිකොළ තොගය ඊයේ සොයාගෙන ඇත්තේ.

මේ අතර මෙම වසර තුළ පමණක් බීඩි කොළ කිලෝග්‍රෑම් 34,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදාව සොයාගෙන ඇති බව සඳහන්.