බෙලිඅත්ත - කොළඹ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය අද සිට

Tuesday, 24 September 2019 - 17:24

%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD+-+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%9D%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7
බෙලිඅත්ත - කොළඹ දක්ෂිණ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ මෙම දුම්රිය පස්වරු 3 ට මරදානෙන් පිටත්වන අතර, එය පස්වරු 6.05 ට බෙලිඅත්තට ළඟාවන බවයි.

අලූයම 2.15 ට බෙලිඅත්තෙන් ගමන් ආරම්භ කරන මෙම දුම්රිය අලූයම 5.10 ට මරදානට ළඟාවනු ඇති.

දුම්රිය අලූත්ගම, අම්බලන්ගොඩ, හික්කඩුව, ගාල්ල, වැලිගම, මාතර, කැකණදුර, වැවුරුකන්නල යන දුම්රිය ස්ථානවල නවත්වනවා.