වර්ෂාවත් සමඟ රෝග පැතිරීමේ අවදානමක්

Wednesday, 25 September 2019 - 7:55

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වර්ෂාවත් සමඟ ඇති වූ ජල ගැලීම් හේතුවෙන් විවිධ රෝග ව්‍යෘප්ත වීමේ අවදානමක් පවතින බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය සමිත ගිනිගේ ප්‍රකාශ කළා.  

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ මෙම කාලසීමාවේ ජනතාව තම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිලිබඳව වැඩි අවධානයකින් කටයුතු කළ යුතු බවයි.