වතු නිවාස පෙළක ගින්නක්

Wednesday, 25 September 2019 - 10:06

%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බගවන්තලාව - ලොයිනොන් වතු යායේ, ගල්කන්ද වතු නිවාස පෙළක ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.

ඊයේ රාත්‍රියේ හට ගත් මෙම ගින්නෙන් නිවසක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති අතර ගින්නට හේතුව විදුලි කාන්දුවක් බවටයි සැක කරන්නේ.