හෙට සිට වැස්ස අඩුවේ

Wednesday, 25 September 2019 - 17:30

%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ දැනට පවතින වැසි තත්ත්වයේ තරමක අඩුවීමක් හෙට සිට බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ වෙතත් බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වල මෙන්ම මන්නාරම සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වැසිවාර කිහිපයක් ඇතිවන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.