කඩා වැටී ඇති ආර්ථිකය ගොඩනැංවීමේ සැලසුම ගැන ගෝඨාභය හෙළිකරයි

Wednesday, 25 September 2019 - 17:44

%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
වර්තමානයේදී කඩා වැටී ඇති ආර්ථිකය ගොඩනැංවීමේ සැලසුම් තමන් සතු බව ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජක්ෂ පවසනවා.

ඉදිරි රජයක් තුල මූලිකත්වය ලබාදෙන්නේ ජනතාව සවිමත් කිරීම හරහා ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීම බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

විදෙස්ගත සේවක පවුල්වල සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ අනු සංවිධාන ජාතික සම්මේලනයට අද පෙරවරුවේ එක්වෙමින් ඔහු මෙම අදහස් පළකළා.