ගාල්ලේ මාර්ග රැසක ගමනාගමනයට තවදුරටත් බාධා

Thursday, 26 September 2019 - 9:35

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F
පැවති අධික වර්ෂාවත් සමඟ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පහත් බිම් රැසක් තවදුරටත් ජලයෙන් යටව පවතිනවා.

ඒ හේතුවෙන් නාගොඩ, බද්දේගම, මාපලගම, උඩුගම යන ප්‍රදේශවල මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යටව පවතින බවයි ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු හරිෂ් කුමාර මේරුසිංහ කියා සිටියේ.