ආබාධිත රණවිරුවන් දේව කන්නලව්වක

Thursday, 26 September 2019 - 13:02

%E0%B6%86%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A
දින 16ක් තිස්සේ කොටුව දුම්රිය පල ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයේ නිරත අබාධිත රණවිරුවන් ඊයේ රාත්‍රියේ දේව කන්නලව්වක නිරත වුණා.

එමෙන්ම සත්‍යග්‍රහයේ නිරත රණවිරුවන්ට ඊයේ රාත්‍රියේත් ජනතාව විවිධ ආහාරපාන ලබාදෙමින් සංග්‍රහ කටයුතුවල නිරත වී තිබෙනවා.

සිය ගැටළුවට විසදුම් ලබාදෙන ඉල්ලා සත්‍යග්‍රහයේ නිරත ආබාධිත රණවිරුවන්ගෙන් පස් දෙනෙකු තවදුරටත් මාරාන්තික උපවාසයේ නිරත වනවා.  

සත්‍යග්‍රහයේ නිරත අබාධිත රණවිරුවන්ගෙන් පිරිසක් ඊයේ පස්වරුවේ යුද හමුදා මුලස්ථානයේ රණසේවා අධ්‍යක්ෂකවරයා හමුවී සිය ගැටලූව සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරිමක් සිදු කළා.