රණවිරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට

Thursday, 26 September 2019 - 13:58

%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%91%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7
සත්‍යග්‍රහයේ නිරත ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන් කිහිපදෙනෙකු ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

රණවිරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික බලවේගයේ සභාපති යූ.ඞී. වසන්ත ප්‍රකාශ කළේ සාකච්ඡාවක් සඳහා ඔවුන්ට ලැබුණු ආරාධනාවකට අනුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත ගිය බවයි.

සාකච්ඡාව සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත ගිය රණවිරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන් මීට පෙර සත්‍යග්‍රහය සඳහා එක්ව නොසිටි පිරිසක් වන අතර ඔවුන් සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව සත්‍යග්‍රහය සඳහා එක්වීමට නියමිතයි.