ඇල්පිටිය තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම පෙරවරු 9ට

Friday, 27 September 2019 - 7:59

%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+9%E0%B6%A7
ඔක්තෝම්බර් 11 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීමට අදාළව තැපැල් ඡන්ද විමසීම අද පෙරවරු 9ට ආරම්භ වනවා.

ඒ සඳහා සියළු කටයුතු මේ වන විට සූදානම් අතර, ඊට සුදුසුකම් ලබා ඇති ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාව 1,192ක්.

දිවයින පුරා පිහිටි සේවා ස්ථාන 269කදී සිදුකෙරෙන තැපැල් ඡන්ද විමසීම සඳහා සියළු කටයුතු මේ වන විට සූදානම් බවයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සහ තේරීම් භාර නිලධාරී සෝමරත්න විදානපතිරණ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.