ආණ්ඩුවේ දූෂණ - වංචා සොයන, කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවක් ජනපතිට

Friday, 27 September 2019 - 11:20

%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%AB+-+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7
2015 ජනවාරි මස 15 වන දින සිට 2018 වසරේ දෙසැම්බර් 31  වන දා දක්වා කාලය තුළ රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුව ඇතැයි සැලකෙන වංචා, දූෂණ පිළිබද සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාවේ පළමු වෙළුම, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත භාර දී තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ කොමිසමේ සාමාජිකයින් විසින් මෙය ජනාධිපති නිළ නිවසේදී ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ.

මේ වසරේ ජනවාරි 17 වන දා පත් කළ මෙම කොමිසමේ සභාපති ධුරය විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න විසින් දරණ අතර, විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු සරෝජනී කුසලා වීරවර්ධන, හිටපු විගනකාධිපතිවරයෙකු වන පී.ඒ. ප්‍රේමතිලක, හිටපු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ලලිත් ආර්. ද සිල්වා සහ විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති විජය අමරසිංහ එහි සෙසු සාමාජිකයින්.
ආණ්ඩුවේ දූෂණ - වංචා සොයන, කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවක් ජනපතිට

2015 ජනවාරි මස 15 වන දින සිට 2018 වසරේ දෙසැම්බර් 31  වන දා දක්වා කාලය තුළ රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුව ඇතැයි සැලකෙන වංචා, දූෂණ පිළිබද සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාවේ පළමු වෙළුම, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත භාර දී තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ කොමිසමේ සාමාජිකයින් විසින් මෙය ජනාධිපති නිළ නිවසේදී ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ.

මේ වසරේ ජනවාරි 17 වන දා පත් කළ මෙම කොමිසමේ සභාපති ධුරය විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න විසින් දරණ අතර, විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු සරෝජනී කුසලා වීරවර්ධන, හිටපු විගනකාධිපතිවරයෙකු වන පී.ඒ. ප්‍රේමතිලක, හිටපු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ලලිත් ආර්. ද සිල්වා සහ විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති විජය අමරසිංහ එහි සෙසු සාමාජිකයින්.