ඇල්පිටිය - තැපැල් ඡන්දය සාමකාමීයි

Friday, 27 September 2019 - 12:49

%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+-+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීමට අදාළව අද පැවැත්වෙන තැපැල් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු සාමකාමීව සිදුකෙරෙන බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී සෝමරත්න විදානපතිරණ පවසනවා.

දිවයින පුරා පිහිටි සේවා ස්ථාන 269කදී අද උදෑසන 9ට තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම ඇරඹුණු අතර, ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටින තැපැල් ඡන්දදායකයින් සංඛ්‍යාව 1192 ක්.

අද දින තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකි වන තැපැල් ඡන්දදායකයින්ට ලබන මස 04 වැනිදා දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලදී සිය ඡන්දය භාවිත කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.

ඔක්තෝම්බර් මස 11 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීමෙන් සභිකයින් 28 දෙනෙකු තෝරා පත්කර ගැනීමට නියමිතයි.

කොට්ඨාශ 17 ක් අතුරෙන් සභිකයින් 17 දෙනෙකු තේරී පත්වන අතර, දෙවන ලැයිස්තුවෙන් සභිකයින් 11 දෙනෙකු තෝරා පත්කර ගැනෙනවා.

2018 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට අනුව පැවැත්වෙන ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම සඳහා ඡුන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ඡුන්ද දායකයින් 53,384 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා සිටිනවා.

අද උදෑසන ආරම්භ වූ තැපැල් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු සාමකාමීව සිදුකෙරෙන බවයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම් නිලධාරී සෝමරත්න විදානපතිරණ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ.

පැෆ්රල් සංවිධානය ද ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ තැපැල් ඡුන්ද විමසීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය සඳහා නිරීක්ෂකයින් යොමුකර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.