හිටපු හමුදාපති මහේෂ් සේනානායක, ජනාධිපතිවරණයට

Sunday, 29 September 2019 - 19:09

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%2C+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස හිටපු යුද හමුදාපති ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක අද නම් කරනු ලැබුවා.

සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරයේ විශේෂ සමුළුවකදීයි මෙම නම් කිරීම සිදුකරනු ලැබුවේ.