කොළොන්නාවේ පෞද්ගලික ටැංකි රථ රියදුරන් වර්ජනයක

Monday, 30 September 2019 - 8:06

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%A7%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A
කොළොන්නාව තෙල් ගබඩා පර්යන්තයේ සිට ඉන්ධන බෙදාහැරිම සිදුකරන පෞද්ගලික ටැංකි රථ රියදුරන් සහ රිය සහයකවරු වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අද උදෑසන හයේ සිට ඔවුන් මෙලෙස වර්ජනයේ නිරතවන්නේ ටැංකි රථවල අමතර රෝදය සහ ගිනි උපකරණ ඉවත් කර කොළොන්නාව තෙල් ගබඩා පර්යන්තයට ඇතුලූවන ලෙසට ලබාදී ඇති නියෝගයට විරෝධය පළ කරමින්.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්ජනයේ නිරත පෞද්ගලික ටැංකි රථ රියදුරෙකු මෙලෙස අදහස් දක්වා සිටියා.