ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සඳහා අයදුම් කිරීමට ලබාදුන් කාලය දීර්ඝ කිරීමට අවධානය

Monday, 30 September 2019 - 8:08

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9D+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA
ජනාධිපතිවරණය සඳහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම අදින් අවසන්වීමට නියමිතව තිබුණද එය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අද පැවැත්වෙන කොමිෂන් සභා රැස්වීමේදී තීරණයක් ගන්නා බවයි එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ.

නොවැම්බර් 16 පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය සඳහා තැපැල් ඡුන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම පසුගිය 18 වනදා සිට ආරම්භ කළා.