රජයේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් විරෝධතාවක

Monday, 30 September 2019 - 13:15

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
වැටුප් විෂමතා ගැටළුවලට වහා විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා රජයේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මේ වනවිට විරෝධතාවක නිරතවනවා.

ඒ, බොරැල්ල ආයුර්වේද රෝහල ඉදිරිපිටදියි.