සීගිරිය - ඉලූක්වැව සිසු දෙමාපිය විරෝධතාව අවසන්

Monday, 30 September 2019 - 13:18

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+-+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
සීගිරිය - ඉලූක්වැව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරත දෙමාපියන් සහ සිසුන් විසුරුවා හැර තිබෙනවා.

පොලීසිය පැමිණ ඔවුන් විසුරුවා හැරීමට කටයුතු කළ බවයි ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

සීගිරිය - ඉලූක්වැව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ වසර ගණනාවක සිට පවතින ගුරු හිඟයට විසඳුම් ඉල්ලා අද උදෑසන සිට ඔවුන් මෙලෙස විද්‍යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරත වුණා.