නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව අවසන් එකඟතාවකින් තොරව අවසන්

Monday, 30 September 2019 - 23:21

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%9F%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද රාත්‍රියේ රැස්වූ  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව අවසන් එකඟතාවකින් තොරව අවසන් වූවා.

එහිදී තීරණය කර ඇත්තේ ඔක්තෝම්බර් මස 5 වනදා පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව යළි රැස්වීමටයි.