තැපැල් වෘත්තීය සමිතිවලින් රතු එළියක්

Wednesday, 02 October 2019 - 9:12

%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දීප ව්‍යාප්ත තැපැල් කාර්යාවල අන්තර්ජාල පද්ධතිය අක්‍රියව පැවතීම නිසා දෛනික තැපැල් සේවා කටයුතු සිදුකර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශ කළා.

තැපැල් කාර්යාල 653ක සහ උප තැපැල් කාර්යාල 3410ක සේවා කටයුතු මෙලෙස අඩපණ වී අදට දින 5ක් ගත වනවා.

ඉදිරි දින දෙක තුළ මෙම අන්තර්ජාල පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත් නොකළහොත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බවයි එම පෙරමුණේ කැදවුම්කරු කේ.එම්. චින්තක බණ්ඩාර හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.