හක්බෙල්ලන් 658 ක් සමඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

Wednesday, 02 October 2019 - 10:00

%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A+658+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
නීතිවිරෝධී ලෙස හක්බෙල්ලන් 658 ක් ළඟ තබා ගත් පුද්ගලයෙකු කල්පිටිය - සිංනකුඩිරිප්පු ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

නාවික හමුදාව සහ සින්නකුඩිඉරිප්පු පොලීසිය එක්ව ඊයේ සිදුකළ මෙහෙයුමකදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ 42 හැවිරිදි එම ප්‍රදේශයේම පදිංචිකරුවෙක්.

ධීවර හා ජලඡ සම්පත් පනතට අනුව මිලිමීටර් 70 ට වඩා අඩු විශ්කම්භයකින් යුත් හක්බෙල්ලන් සන්තකයේ තබා ගැනීම, මිලදී ගැනීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම, විකිණීම ප්‍රවාහනය කිරීම හෝ අපනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර තිබෙනවා.