පස්දින ගුරු වර්ජනය තාවකාලිකව නවතී

Wednesday, 02 October 2019 - 16:11

%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%93
ලබන 7 වනදා සිට 11 වනදා දක්වා දිවයින පුරා පාසල්වල සිදුකිරීමට සැළසුම් කර තිබූ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමය ප්‍රකාශ කළා.

 එහි ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ වැටුප් විෂමතා ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය ලබාදුන් විසඳුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කර එකඟතාවකට පැමිණෙන තුරු එම පියවර ගත් බවයි.