පලාලි ගුවන් තොටුපල, ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලක් වෙයි

Thursday, 03 October 2019 - 14:17

%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BD%2C+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පළාලි ගුවන් තොටුපල, යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

ඒ, ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනුවයි.

ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපලක් ලෙස පැවති යාපනය පලාලි ගුවන් තොටුපල කලාපීය සහ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලක් ලෙසට සංවර්ධනය කිරීම පසුගිය ජූලි මස 5 වනදා ආරම්භ කෙරුණා.

එහි සංවර්ධන කටයුතු මේ මස 10 වනදා වනවිට අවසන් වන අතර, 17 වනදා යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව මෙරට පිහිටි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලවල් සංඛ්‍යාව 5 ක් වනු ඇති.