තැපෑලේ බිඳ වැටුණු පරිගණක පද්ධතිය තවමත් යථා තත්ත්වයට පත්ව නැහැ

Friday, 04 October 2019 - 7:52

%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B3+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ බිඳ වැටුණු පරිගණක පද්ධතිය තවමත් යථා තත්ත්වයට පත්නොවීම හේතුවෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතුවලට තවදුරටත් බාධා එල්ල වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

පසුගිය 28 වැනිදා සිට වාර්තා වූ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතිය බිඳ වැටීම හේතුවෙන් විද්‍යුත් මුදල් ඇණවුම්, විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් ඇතුළු මහජන සේවා රැසකට බලපෑම් එල්ල වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අප මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න සඳහන් කළේ පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට 80% කින් පමණ අවසන් බවයි.

ඇතැම් ප්‍රදේශවල තවදුරටත් පද්ධතිය අක්‍රීයව පවතින අතර, මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවය සම්බන්ධයෙන් කණගාටුව පළ කරන බවයි තැපැල්පතිවරයා කියා සිටියේ.

මේ අතර, තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පද්ධතිය බිඳ වැටීම හේතුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුවට විශාල ආර්ථික පාඩුවක් සිදුව ඇති බව ලංකා තැපැල් සේවා සංගමයේ සභාපති ජගත් මහින්ද පෙන්වා දෙනවා.