සජිත්, මනෝ හමුවෙයි

Friday, 04 October 2019 - 7:55

%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%9D+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස සහ දෙමළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානය අතර ඊයේ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

එහිදී වතුකරයේ දෙමළ ජනතාව මුහුණ පා ඇති ගැටළු සහ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කර ඇති බව සඳහන්.