සජිත් හංසයාගෙන් ඇප බඳී

Friday, 04 October 2019 - 11:41

%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B4+%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%93
ජනාධිපතිවරණයට අදාළව සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම අද සිදුකෙරුණා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් ඔහු ඉදිරිපත් වන්නේ හංසයා ලකුණෙන්.