උසස් තාක්ෂණ සේවක විරෝධතාව නිසා පුරහල අවට රථවාහන තදබදයක්

Friday, 04 October 2019 - 13:39

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආචාර්යවරුන් සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සිදුකරන විරෝධතා පා ගමන හේතුවෙන් කොළඹ පුරහල අවට මේ වනවිට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හට ගෙන තිබෙනවා.

අද පෙරවරුවේ මරදාන - ඩාලි පාරේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය අසලින් ඔවුන් මෙම පාගමන ආරම්භ කළා.