දුම්රිය වර්ජකයන් ජාත්‍යන්තරයට

Sunday, 06 October 2019 - 7:39

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
වර්ජනයේ නිරත දුම්රිය සේවකයින් 3000 කට ආසන්න පිරිසක් සේවයෙන් පහ කිරීමට සූදානම් වීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අයිතීන් පිළිබද ජාත්‍යන්තර සංවිධානවලට සහ මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමට පියවර ගන්නා බව දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු සංගමයේ ලේකම් ඉන්දික දොඩම්ගොඩ පවසනවා.

ඔහු කියා සිටියේ තම සේවා සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කරමින්, ඉල්ලීම් ඉටු කරනතෙක් වර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.