ජනාධිපතිවරණය ගැන නිදහස් පක්ෂයේ තීරණය හෙට

Sunday, 06 October 2019 - 14:51

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7
ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තීරණය හෙට ප්‍රකාශයට පත් කරන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

ඊට අදාලව අද දිනයේදී ද සාකච්ඡා වාර කිහිපයක් පැවැත්වෙන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

හෙට දිනයේදී මාධ්‍ය හමුවක් කැදවමින් හෝ නැතිනම් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිදහස් පක්ෂයේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි මහලේකම්වරයා තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.